บทความ

จัดเรียง
#การกลับคืนสู่สังคม

บ้านกึ่งวิถี (Halfway House) – สร้างเส้นทางเริ่มชีวิตใหม่ให้ผู้พ้นโทษ

เมื่อเด็กคนหนึ่งกระทำความผิด .. เส้นทางสู่กระบวนการยุติธรรมและการให้ความยุติธรรมให้กับผู้เสียหาย

#Social Justice

So you think you can teach justice? A Curriculum Design Handbook for Incorporating Social Justice

So you think you can teach justice? A Curriculum Design Handbook for Incorporating Social Justice

#การกระทำผิดซ้ำ

ถอดบทเรียน “การกระทำความผิดซ้ำ” สู่การส่งเสริมการ “ไม่ตีตรา” ผู้พ้นโทษ

#การพัฒนาที่ยั่งยืน

“การพัฒนาทางเลือก” ข้อเสนอแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่เริ่มด้วยการมอง “คน” เป็นศูนย์กลาง

#ความรุนแรงต่อเด็ก

“เด็ก x ความรุนแรง” ตกผลึกบทบาทของสังคมกับความรุนแรงในเด็ก

#CCPCJ

TIJ ในการประชุม CCPCJ สมัยที่ 32