อินโฟกราฟิก

จัดเรียง
#TIJStoptheSpread

ร่วมกันหยุดกิจกรรมเสี่ยงรับเชื่อ Covid-19

#International Day

กีฬา “เปลี่ยน” ชีวิต

#อินโฟกราฟิก

TIJ ร่วมรณรงค์ #16dayscampaign

#อินโฟกราฟิก

ผู้หญิง กับอุผสรรคในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

#อินโฟกราฟิก

สถานการณ์ นักโทษไทยกับการแก้อาชญากรรม

#อินโฟกราฟิก

เรือนจำต้นแบบ ตามข้อกำหนดกรุงเทพ

#อินโฟกราฟิก

ค้ามนุษย์ เหยื่ออาชญากรรมข้ามชาติ