อินโฟกราฟิก

จัดเรียง
#อินโฟกราฟิก

เรือนจำต้นแบบ ตามข้อกำหนดกรุงเทพ

#อินโฟกราฟิก

ค้ามนุษย์ เหยื่ออาชญากรรมข้ามชาติ

#อินโฟกราฟิก

วัฎจักรความรุนแรง รู้ทันก่อนตกอยู่ในวังวนความรุนแรงในครอบครัว

#อินโฟกราฟิก

วังวนเหยื่อความรุนแรง จากผู้ถูกกระทำผิด

#อินโฟกราฟิก

ทัษนคติ และปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

#อินโฟกราฟิก

มายาคติเรื่อง ความรุนแรงทางเพศผ่านสื่อ

#อินโฟกราฟิก

ข่มขืน เรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิด