มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำแนกประเภทอาชญากรรมเพื่อประโยชน์ทางสถิติ ฉบับที่ 1.0

มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำแนกประเภทอาชญากรรมเพื่อประโยชน์ทางสถิติ ฉบับที่ 1.0

หน่วยงานผู้จัดทำ :
United Nations Office on Drugs and Crime
ลิขสิทธ์ :
©United Nations Office on Drugs and Crime
ดาวน์โหลด

สิ่งพิมพ์อื่นที่น่าสนใจ

Updated Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Women in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice