รายงานการศึกษาผลกระะทบจากโรคโควิด-19 ที่มีต่อภาวะสุขภาพในเรือนจำทั่วโลก

รายงานการศึกษาผลกระะทบจากโรคโควิด-19 ที่มีต่อภาวะสุขภาพในเรือนจำทั่วโลก

จัดพิมพ์ / เผยแพร่ :
มีนาคม 2565
บทคัดย่อ :
- -
หน่วยงานผู้จัดทำ :
TIJ
ลิขสิทธ์ :
TIJ
ดาวน์โหลด

สิ่งพิมพ์อื่นที่น่าสนใจ

แนวโน้มสถานการณ์เรือนจำโลก ปี 2564