การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสาเหตุการกระทำความผิดซ้ำในประเทศไทย

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสาเหตุการกระทำความผิดซ้ำในประเทศไทย

จัดพิมพ์ / เผยแพร่ :
มีนาคม 2564
บทคัดย่อ :
--
หน่วยงานผู้จัดทำ :
UNODC, TIJ
ลิขสิทธ์ :
©TIJ
ดาวน์โหลด

สิ่งพิมพ์อื่นที่น่าสนใจ

Women's Pathways Into, Through and Out of Prison

The Evolution of the United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice