อินโฟกราฟิก

จัดเรียง
#อินโฟกราฟิก

TIJ ร่วมรณรงค์ #16dayscampaign

#อินโฟกราฟิก

ผู้หญิง กับอุผสรรคในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

#อินโฟกราฟิก

สถานการณ์ นักโทษไทยกับการแก้อาชญากรรม

#อินโฟกราฟิก

เรือนจำต้นแบบ ตามข้อกำหนดกรุงเทพ

#อินโฟกราฟิก

ค้ามนุษย์ เหยื่ออาชญากรรมข้ามชาติ

#อินโฟกราฟิก

วัฎจักรความรุนแรง รู้ทันก่อนตกอยู่ในวังวนความรุนแรงในครอบครัว

#อินโฟกราฟิก

วังงนเหยื่อความรุนแรง จากผู้ถูกกระทำผิด