กีฬา “เปลี่ยน” ชีวิต

วันที่ 6 เมษายน ของทุกปี เป็นวัน International Day of Sport for Development and Peace

กีฬา “เปลี่ยน” ชีวิต

TIJ เชื่อว่ากีฬาเป็นเครื่องมือที่ช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนจากการกระทำผิดทางอาญาได้ เพราะไม่เพียงเป็นการส่งเสริมสิทธิในการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งทางร่างกายและจิตใจเท่านั้น แต่กีฬายังมีบทบาทสำคัญ ในการพัฒนากระบวนการคิดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอีกด้วย

เนื่องในวัน International Day of Sport for Development and Peace ทาง TIJ ขอร่วมเป็นแรงใจสนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดให้กลับคืนสู่สังคมได้ ด้วยการนำกีฬามาพลิกวิกฤตเป็นโอกาส

ร่วมรับชม VDO เพื่อสนับสนุนการใช้กีฬาเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ได้ที่

https://www.youtube.com/watch?v=Ar0EVRo2KKk

#TIJ #YouthCrimePrevention