มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำแนกประเภทอาชญากรรมเพื่อประโยชน์ทางสถิติ ฉบับที่ 1.0

มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำแนกประเภทอาชญากรรมเพื่อประโยชน์ทางสถิติ ฉบับที่ 1.0

หน่วยงานผู้จัดทำ :
United Nations Office on Drugs and Crime
ลิขสิทธ์ :
©United Nations Office on Drugs and Crime
ดาวน์โหลด