The Nelson Mandela Rules

The Nelson Mandela Rules

ลิขสิทธ์ :
©United Nations Office on Drugs and Crime
ดาวน์โหลด

สิ่งพิมพ์อื่นที่น่าสนใจ

The Bangkok Rules

The Beijing Rules

The Tokyo Rules

The Riyadh Guidelines