นิติธรรมพระทรงธรรม

นิติธรรมพระทรงธรรม

จัดพิมพ์ / เผยแพร่ :
ตุลาคม 2560
บทคัดย่อ :
จัดพิมพ์สนองพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระยรมศพ วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2560
จำนวนที่พิมพ์ :
3000 เล่ม
หน่วยงานผู้จัดทำ :
Thailand Institute of Justice (TIJ)
ลิขสิทธ์ :
©Thailand Institute of Justice
ดาวน์โหลด

สิ่งพิมพ์อื่นที่น่าสนใจ

RoLD in Action: โครงการปฏิรูปหลักนิติธรรม

TIJ Journal : หลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน