บทสรุปผู้บริหาร แนวโน้มสถานการณ์เรือนจำโลก ปี 2564

บทสรุปผู้บริหาร แนวโน้มสถานการณ์เรือนจำโลก ปี 2564

จัดพิมพ์ / เผยแพร่ :
สิงหาคม 2564
บทคัดย่อ :
-
หน่วยงานผู้จัดทำ :
TIJ, Penal Reform International
ลิขสิทธ์ :
Penal Reform International
ดาวน์โหลด

สิ่งพิมพ์อื่นที่น่าสนใจ

แนวโน้มสถานการณ์เรือนจำโลก ปี 2564

แนวโน้มสถานการณ์เรือนจำโลก ปี 2563

รายงานสถานการณ์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับ COVID-19 ในเรือนจำ