คู่มือ การแก้ไขฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมของผู้ต้องขังหญิง

คู่มือ การแก้ไขฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมของผู้ต้องขังหญิง

จัดพิมพ์ / เผยแพร่ :
พฤษภาคม 2562
บทคัดย่อ :
--
หน่วยงานผู้จัดทำ :
Penal Reform International (PRI) , Thailand Institute of Justice (TIJ)
ลิขสิทธ์ :
©PRI
ดาวน์โหลด