รายงานวิจัยการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

รายงานวิจัยการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

จัดพิมพ์ / เผยแพร่ :
เมษายน 2564
บทคัดย่อ :
--
หน่วยงานผู้จัดทำ :
TIJ, ECPAT
ลิขสิทธ์ :
©ECPAT International
ดาวน์โหลด

สิ่งพิมพ์อื่นที่น่าสนใจ

ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

ประวัติการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงของเด็กก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ประวัติการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ของเด็กในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

โครงการวิจัย “การติดตามเส้นทางการเงินของขบวนการค้าผู้หญิงและเด็กในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”