เอกสารวิชาการ

จัดเรียง
#งานวิจัย

โครงการวิจัย “การค้าประเวณีหญิงจากประเทศในแถบอนุภูมิภาคลุ่ม แม่น้ำโขงในประเทศไทย”

#งานวิจัย

โครงการวิจัย “การติดตามเส้นทางการเงินของขบวนการค้าผู้หญิงและเด็กในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”

#Research

Women Prisoners and the Implementation of the Bangkok Rules in Thailand

#งานวิจัย

โครงการออกแบบเครื่องมือและวิธีในการสำรวจความคิดเห็น

#สิ่งพิมพ์

เหยื่อที่มองไม่เห็น: ชีวิตของลูกที่แม่ถูกจำคุก

#สิ่งพิมพ์

เพศภาวะและเส้นทางสู่เรือนจำ: การศึกษาเรื่องเล่าของผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังชายคดียาเสพติดในประเทศไทย

#สิ่งพิมพ์

TIJ Journal : หลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

#สิ่งพิมพ์

แนวทางการจัดทำและการใช้ตัวชี้วัดด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

#สิ่งพิมพ์

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “สายวัดรอบเอวกระบวนการยุติธรรมไทย”

#สิ่งพิมพ์

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อกระบวนการยุติธรรมไทย “รู้อดีต เข้าใจปัจจุบัน เชื่อมั่นอนาคต”

#สิ่งพิมพ์

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เข้าให้ถึงความเป็นธรรม”

#สิ่งพิมพ์

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “คนยุติธรรม ที่ไม่อยุติธรรม”