เอกสารวิชาการ

จัดเรียง
#งานวิจัย

โครงการออกแบบเครื่องมือและวิธีในการสำรวจความคิดเห็น

#สิ่งพิมพ์

เหยื่อที่มองไม่เห็น: ชีวิตของลูกที่แม่ถูกจำคุก

#สิ่งพิมพ์

เพศภาวะและเส้นทางสู่เรอยจำ: การศึกษาเรื่องเล่าของผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังชายคดียาเสพติดในประเทศไทย

#สิ่งพิมพ์

TIJ Journal : หลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

#สิ่งพิมพ์

แนวทางการจัดทำและการใช้ตัวชี้วัดด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

#สิ่งพิมพ์

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “สายวัดรอบเอวกระบวนการยุติธรรมไทย”

#สิ่งพิมพ์

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อกระบวนการยุติธรรมไทย “รู้อดีต เข้าใจปัจจุบัน เชื่อมั่นอนาคต”

#สิ่งพิมพ์

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เข้าให้ถึงความเป็นธรรม”

#สิ่งพิมพ์

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “คนยุติธรรม ที่ไม่อยุติธรรม”

#สิ่งพิมพ์

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “ดุลยภาพของอิสระแห่งตุลาการ”

#สิ่งพิมพ์

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “คดีล้นศาล นักโทษล้นคุก ปัญหาจุกอกกระบวนการยุติธรรมไทย”

#สิ่งพิมพ์

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจผู้กระทำผิดหญิง