ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ "เรือนจำต้นแบบ" ตามข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules)