(1) งานเสวนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 8 ปี ข้อกำหนดกรุงเทพ ในหัวข้อ “จากเรือนจำสู่ชุมชน”