“ศูนย์ที่พักเพื่อการกักแยกเพื่อสังเกตอาการ ปทุมธานี” ชุมชนเข้มแข็งตัดวงจรโควิด-19

วิดีโออื่นที่น่าสนใจ