ศูนย์กักแยกปทุมธานี ต้นแบบตัดวงจรโควิด ลดภาระหมอ ลดความเสี่ยงชุมชน