วิดีโอ

จัดเรียง
#วีดีโอ

เรือนจำยุคใหม่ให้ "โอกาส" ผู้พลาดพลั้ง

#วีดีโอ

Social Enterprise ทำอย่างไรให้ยั่งยืน

#วีดีโอ

Blockchain for Transparency - A 30 Min Summary

#วีดีโอ

จุดเริ่มต้นบ้านกึ่งวิถี "เธอ" กับการให้โอกาสครั้งใหม่ผู้ก้าวพลาด

#วีดีโอ

ค้นจุดเริ่มต้นของเส้นทาง "ผู้ค้า" - "ผู้เสพ" และการผ่าทางตันกับ "กำลังใจ"

#วีดีโอ

SET กับการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

#วีดีโอ

งานเสวนา Thailand Social Enterprise: The Way Forward (ช่วงบ่าย)

#วีดีโอ

งานเสวนา Thailand Social Enterprise: The Way Forward (ช่วงเช้า)

#วีดีโอ

Key Learning ของ Social Enterprise ในต่างประเทศ