วิดีโอ

จัดเรียง
#วีดีโอ

21.03.2019 - The UN Sustainable Development Goals and the Significance of the Rule of Law

#วีดีโอ

14.03.2019 - Introduction to the Rule of Law and Sustainable Development

#วีดีโอ

Borderless Youth Forum Wapavee & Chanyanuch

#วีดีโอ

Borderless Youth Forum Nipada Srisereenuwat

#วีดีโอ

Borderless Youth Forum Peerarust Siriamphan

#วีดีโอ

TIJ Borderless Youth Forum 2019 Teaser

#วีดีโอ

หลักนิติธรรมและกรณีศึกษาจากการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9

#วีดีโอ

“การเปลี่ยนผ่านวัฒนธรรมเพื่อฟื้นฟูผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคม”

#วีดีโอ

“การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงในระบบเศรษฐกิจอนาคต”