เมื่อ "โอกาส กับ กีฬา" มาพบกันผ่านผลงานศิลปะ ในนิทรรศการ "ความงามของโอกาส"