วิดีโอ

จัดเรียง
#Justice Innovation

เยาวชนกับนโยบายแก้ปัญหากรุงเทพฯ

#About TIJ

About TIJ 2021

#Hygiene Street Food

บทสรุป โครงการ Hygiene Street Food เราจะมอบโอกาสแก่ "ผู้เคยก้าวพลาด" ได้อย่างไร?

#Youth Crime Prevention

โอกาสเพื่อการเปลี่ยนแปลง Give chance to make change

#ความงามของโอกาส

“เค้าจะมีจุดยืนที่เหนือคนอื่นได้” นิทรรศการความงามของโอกาส

#ความงามของโอกาส

“Hourglass” ความรักและเวลาที่เหลืออยู่

#ความงามของโอกาส

“กิจกรรมเปิ้ล ให้เรียกว่า Call Me by My Name ให้เรียกชื่อฉัน อย่ามาเรียกฉันว่าคนคุก”

#็Hygiene Street Food

พิธีเปิดการอบรม Hygiene Street Food ระหว่าง TIJ สจล. กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 3

#Justice Innovation

BAScii ประเด็นคนพิการกับความเสมอภาค